#боледуване на път

Накъде

Япония – когато планът се обърка

Вярвам, че в живота на всички ни се редуват периоди на щастие, когато общуваме...